Onderweg

                                                                   Vergeet je picknick niet!

 

De route is volledig uitgepijld. Ook al trachten we om zoveel mogelijk gebruik te maken van fietsroutes,  we kunnen niet vermijden dat hier en daar een weg dient gekruist te worden. Respecteer zeker de verkeersregels en hou het veilig!

Bij fietspech onderweg kan je bellen naar BikeKing Pieter Rutten tel 0498/101308

Bij een kwetsuur kan je bellen naar Huisartsenwachtpost PANACEA tel 09/3603500

Noodoproepen: bel 101 voor Politie

                              bel 112 voor Brandweer of Ambulance